PANDUSED / KALDTEE

Kaldtee/pandus

Mõõdud

Kaldtee minimaalne laius on 900 mm. Pikikalde puhul mis ületab 5%, varustatakse kaldtee horisontaalse vähemalt 1500 mm pikkuse vahemademega iga 6000 mm järel.

Matejal

Standardina kasutatakse pandusel keevisresti 16×75/30×3. Tellija soovi korral saab kasutada ka muid restitüüpe. Tugevuse saavutamiseks ja libeduse vältimiseks on rest alati liikumissuuna suhtes risti.
Külgprofiilid valmistatakse nurkterasest.
Panduse toed on valmistatud nelikanttorust ja täidavad ka piirde postide ülesannet.

Piire

Käsipuu kõrgus 900 mm, lisakäsipuu kõrgus 700 mm. Käsipuu valmistatakse 40 mm läbimõõduga ümartorust.
Võimalik tellida ka seinapeale kinnitatavat käsipuud.
Trepi või järsakuga külgneva kaldtee puhul kasutatakse lisapiirdena varbpiiret, mis kinnitatakse kruvidega piirdepostide külge.

Panduse laius minimaalselt 900 mm
Panduse ees ja lõpus peab olema vähemalt 1500x1500mm vaba ruumi ratastooli pööramiseks.
Iga kuni 6 meetrise (projektsioonis) teelõigu järel peab olema vahetasapind pikkusega   < 1500 mm (üle 5% kalde puhul)

Pinnatöötlus

Kõik teraskonstruktsioonid on kuumtsingitud. Võimalik toodete kruntimine ja lõplik värvimine.